(дипл.инз. Љубиса Станковић; проф. др. Веле Тешевић; др Иван Урошевић; проф. др. Предраг Вукосављевић)