(проф. др. Александар Петровић; др Марко Маличанин; дипл.инж. Маја Поповић, поф. др. Слободан Јовић)