Од 2005. године, сваке прве недеље у фебруару Удружење организује оцењивање узорака вина и ракија од воћа. Просећан број донесених узорака је око 80 вина и 120 ракија. Оцењивање функционише на следећи начин:
-произвођаћи доносе своје узорке до дана оцењивања, који се заводе под редни број(сифру)
-само оцењивање је затвореног типа
-сваки од оцењивача добија редни број узорка и не зна о ком произвођачу је реч
-оцењивачи, свако за себе, уписују оцене на оцењивачке листиће који се затим уносе у програм који сортира произвођаће по оценама и категоријама пића